U kan bij het advocatenkantoor Christof Dupon in principe terecht voor de meeste juridische materies. Sommige materies genieten echter de voorkeur en hierin werd ook een ruime expertise verworven. Deze voorkeurmateries zijn:

Diensten

afstamming en adoptie; onderhoudsvorderingen tussen (ex-)echtgenoten, familieleden, kinderen, samenwonenden; omgangs- en verblijfsregeling voor de kinderen; echtscheiding; voorlopig bewind; …

vereffening-verdeling na echtscheiding, erfenissen en nalatenschappen, …

verkeersongevallen en –overtredingen, letselschade en medische schade, …

contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, verzekeringsrecht, …

koop, woninghuur en handelshuur, pacht, aanneming, lastgeving, …

invorderingen, debiteurenbeheer, uitvoeringen en beslagleggingen, … 

Voor de rechtsdomeinen waarin het kantoor minder beslagen is, verwijst het kantoor U graag door naar haar netwerk van gespecialiseerde advocaten waarmee hij een nauwe band heeft.